Audio team

Printervriendelijke versieSend by emailPDF versie

Het audio team van de Opstandingskerk verzorgt het geluid in de kerk. Dit team zorgt ervoor dat de microfoons het doen, dat de dienst via internet uitgezonden wordt en als er Cd muziek gedraaid wordt in de dienst verzorgen zij dit ook. 

Rooster:

21 januari  Harrie Sollie
11 februari  Hein Wijnbergen
25 februari  Petra Jansen
11 maart  Harrie Sollie
25 maart  Chris Jansen
08 april  Hein Wijnbergen
22 april  Petra Jansen