Geen kerkdiensten

Er zijn geen kerkdiensten in de Oosterlichtkerk. Dit vanwege de oproep van het kabinet om bijeenkomsten van meer dan honderd personen niet te laten doorgaan. 

Terugluisteren en kijken kerkdienst zondag 17 mei

Vanochtend was er helaas een probleem met het geluid bij de livestream van de kerkdienst. De oorzaak van het probleem is bekend en alles wordt komende week uitvoerig met zang en orgel getest. 
U kunt de kerkdienst terugluisteren via kerkomroep of bekijken via onderstaande opname. De liederen en de lezingen staan als bijlage in de zondagsbrief onderaan deze pagina. Pak wel even uw liedboek erbij. 
Voorganger: ds S. Verwijs uit De Bilt
1e collecte: stipcollecte: vakantiebijbelfeest.

Avondgebed op de vooravond van Hemelvaart

Op deze avond wordt een avondgebed gezongen, ook wel vespers genoemd. De term vespers komt van het Latijnse woord vespera dat avond betekent. Vanouds hebben christenen de verschillende uren van de dag geheiligd door gebed. De belangrijkste gebedstijden waren daarbij de ochtend en de avond. Het avondgebed wordt gebeden als de avond valt en de dag ten einde loopt. Het avondgebed maakt deel uit van het zogenaamde getijdengebed.

Diaconale collectes in juni

Voor de maand juni zijn de volgende diaconale collectedoelen gekozen:
 
Op zondag 7 juni vraag de diaconie uw bijdrage voor het project “Met open armen” van Cross Culture in Nieuwegein (CNN), een collecte in het kader van: ”opvang van kwetsbare groepen” het beleidsthema binnenland van de diaconie voor dit jaar.
Collectedoel
CCN is een multiculturele nieuwe

Online kerkdiensten komende tijd vanuit de Michaëlkerk

Komende zondag 10 maart is de laatste online kerkdienst vanuit de Oosterlichtkerk vanwege de start van de verbouwing. Gelukkig kunnen de online diensten gewoon doorgaan op het vertrouwde tijdstip van zondagmorgen 10.00 uur We zijn namelijk van harte welkom in de Michaëlkerk, waarvoor wij het parochiebestuur zeer erkentelijk zijn.
Niet in de Dorpskerk?
In de periode dat de Oosterlichtkerk verbouwd wordt, zouden we van harte welkom zijn in de Dorpskerk.