Kerkdienst 3e advent met ds. E. van Leersum

Autodienst: Corrie Schneider  030 - 220 20 82

Viering Heilig Avondmaal

datum en tijd
zondag 15 december, 10:00 uur
voorganger
Ds. E. van Leersum
collecte 1
Stipcollecte Diaconie: Leger des Heils Utrecht, project: herstart Utrecht
collecte 2
Publiciteit