Kunst in de kerk

De werkgroep "Kunst in de Kerk" verzorgt de exposities van religieus geïnspireerde (beeldende) kunst in ons kerkgebouw. De exposities laten op een bijzondere wijze aan de bezoekers zien dat de Bijbel mensen op vele wijzen kan inspireren. De werkgroep probeert in haar aanbod in en buiten de kerk te laten zien dat de kerk geen geïsoleerde gemeenschap is, maar deel uitmaakt van de maatschappij, er middenin staat. Gemeenteleden worden in de gelegenheid gesteld om ook ander werk dan alleen het religieus geïnspireerde te exposeren. Ook stellen we expositieruimte beschikbaar voor kunstuitingen van kwetsbare groepen in de samenleving, van wie de werkstukken worden aangeleverd door belangenbehartigende organisaties.

 

Expositie werk van schildergroep De Vrome Kwasten in Oosterlichtkerk

 

Tot en met zondag 5 januari 2020 wordt in de Oosterlichtkerk te Bilthoven werk geëxposeerd van de schildergroep De Vrome Kwasten. De expositie heeft als thema “Dankbaarheid”. Onder meer zijn uitgebeeld: dankbaar voor het leven, voor de opgaande zon, voor het wonder van Pasen, voor de liefde etc. 

 

Aan deze expositie hebben meegewerkt: Wilma de Bie, Betty van den Ham, Mineke Hoogendijk, Dora Hoogeweg, Tineke de Nooijer, Mieke Snoek en Trudi Treur. 

 

Met veel plezier wordt iedere woensdagmorgen tussen 9.30 uur tot 12.00 uur in de kleine zaal van de Oosterlichtkerk door deze schildergroep geschilderd. 

Als u het leuk vindt om een keer te komen kijken: u bent van harte welkom !

 

De geëxposeerde werken zijn iedere vrijdag tussen 11.00 uur en 13.00 uur en op zondagmorgen tussen 11.30 uur en 13.00 uur te bezichtigen in de Oosterlichtkerk, Eerste Brandenburgerweg 34, Bilthoven.

Nadere informatie: Jannie Catsburg, telefoon 030 - 220 30 91.