Activiteiten

50+ gesprekskringavond

Woensdag 5 februari a.s. in één van de zalen van de Oosterlichtkerk. Aanvang 20.00 uur. Het onderwerp van deze avond zal zijn: Liederen. Welk lied is belangrijk voor je. En natuurlijk: waarom?
We willen deze liederen en de verhalen graag met elkaar delen. Aanmelden kan bij: Coby van Rijn of bij Mieke Snoek.
Graag tot ziens!

labels

Adventsviering en maaltijd

Vrijdag 20 december wordt in de Oosterlichtkerk, de jaarlijkse Advents- bijeenkomst gehouden. Vanaf 15.00 uur bent u welkom voor een kopje koffie of thee. Daarna gaan we met elkaar via de liturgie, met veel samenzang en muziek, op weg naar het kerstfeest. Aan het eind van de dienst wordt een collecte gehouden voor Kinderen in de Knel.
De maaltijd begint om 17.30 uur en is rond 19.15 uur afgelopen.
U kunt zich t/m maandag 16 december opgeven.

labels