Geen kerkdiensten

Er zijn geen kerkdiensten in de Oosterlichtkerk. Dit vanwege de oproep van het kabinet om bijeenkomsten van meer dan honderd personen niet te laten doorgaan. 

50+ gesprekskring avond 19 augustus

Lieve gemeenteleden
Nu er weer meer mogelijkheden zijn elkaar te ontmoeten, willen we graag een avond beleggen voor de 50+ groep.
Jullie zijn van harte welkom op 19 augustus 2020 in een zaal van de Voorhof, bij de Dorpskerk. Een onderwerp is er (nog) niet, maar elkaar vertellen hoe we de laatste maanden hebben ervaren, levert al genoeg gespreksstof op. We beginnen om 20.00 uur.
Het is fijn om te weten wie er komen, dus graag opgeven bij: Mieke Snoek,  030- 2205247 of 

Koffiedrinken na de kerkdienst via Zoom

Mist u het koffiedrinken na de kerkdienst ook? Al een aantal weken komt een groepje van rond de tien mensen op zondag na de kerkdienst bij elkaar op de koffie – via het internet. Je moet natuurlijk wel voor je eigen koffie zorgen (sommigen zorgen ook voor een lekkere koek erbij). Zo houden we contact met elkaar in de tijd dat we niet naar de kerk kunnen om de zondag te vieren en elkaar te ontmoeten. Het is anders dan lijfelijk contact - logisch – maar anders is niet alleen nadelig.

Diaconale collecte’s in de periode 12 juli t/m 23 augustus

Zondag 12 juli
De diaconale collecte is bestemd voor het doel : “Dorpskerken willen van betekenis zijn”, een doel van Kerk in Actie in het kader van binnenlands diaconaat. Bijna elk dorpsaanzicht in ons land wordt gekenmerkt door een kerktoren. Dat tekent de rol die de kerk vanouds in het dorp heeft: middelpunt van de samenleving. Ook vandaag de dag. Dorpskerken vervullen, onder meer door hun diaconale activiteiten, een maatschappelijke functie. Ze maken deel uit van de dorpscultuur. Om dat zo te kunnen houden, is de dorpskerkenbeweging in het leven geroepen.

Oproep van 'Vakantie Bijbel Feest team' voor speurtocht

Zoals u waarschijnlijk al weet kan het VBF dit jaar niet op de gebruikelijke wijze gevierd worden. Maar toch willen we er, dit keer via de digitale weg, een leuke week van maken. Daarnaast willen we graag een speurtocht uitzetten in de wijk rondom de Dorpskerk en de Oosterlichtkerk. Hiervoor zijn wij op zoek naar mensen die rondom één van de kerken wonen, waar we in de week van 24 t/m 28 augustus iets voor het raam mogen zetten/op het raam mogen plakken of iets in de tuin mogen hangen/neerzetten.