Kunst in de kerk

De werkgroep "Kunst in de Kerk" verzorgt de exposities van religieus geïnspireerde (beeldende) kunst in ons kerkgebouw. De exposities laten op een bijzondere wijze aan de bezoekers zien dat de Bijbel mensen op vele wijzen kan inspireren. De werkgroep probeert in haar aanbod in en buiten de kerk te laten zien dat de kerk geen geïsoleerde gemeenschap is, maar deel uitmaakt van de maatschappij, er middenin staat. Gemeenteleden worden in de gelegenheid gesteld om ook ander werk dan alleen het religieus geïnspireerde te exposeren. Ook stellen we expositieruimte beschikbaar voor kunstuitingen van kwetsbare groepen in de samenleving, van wie de werkstukken worden aangeleverd door belangenbehartigende organisaties.

Expositie van Fotoclub Bilthoven in Oosterlichtkerk 

 

Tot en met 15 september 2019 exposeren zeven leden van de enthousiaste Fotoclub Bilthoven hun favoriete foto’s. Het zijn kleuren- en zwart-wit foto’s met zeer uiteenlopende onderwerpen, zoals bewoners op Bali en Lombok, aanlegsteiger op Texel, impressie van Eye voor het Eye gebouw in Amsterdam, paarden in galop, eenzame mensen en diverse natuur impressies; kortom een gevarieerde expositie die het bezoeken waard is. De Fotoclub hoopt dat de bezoekers de foto’s positief zullen waarderen. 

 

De geëxposeerde werken zijn te bezichtigen in de Oosterlichtkerk, Eerste Brandenburgerweg 34 te Bilthoven, iedere vrijdag tussen 11.00 en 13.00 uur en na afloop van de kerkdienst op zondagmorgen tussen 11.30 en 13.00 uur en op andere dagen na overleg met mw. Jannie Catsburg, telefoon 030-220 30 91.

 

Fotoclub